Вграден Анализатор

Следи вместо Вас различни стойности.

Системата предлага анализ на дейността в реално време, има възможност да Ви уведоми при достигане на посочена от Вас стойност в определен наблюдаван процес, като например достигнат оборот от продажби за деня. 

Уникална възможност за наблюдение на бизнеса.

Модул за Web интерфейс - работа в облака

Разширява функционалността на основният модул, като позволява на операторите и Вашите клиенти достъп до информацията в реално време.

Системата работи успешно на всички устройства независимо от операционната система.

Има възможност да се инсталира на Ваш или на хостван сървър.

Автоматични операции

Разширява функционалността на основният модул, като автоматизира често изпълнявани процеси.

Това може да бъдат периодично:

  • подновяване на договори
  • създаване на еднотипни операции (месечни фактури)
  • изпращане на уведомителни писма
  • автоматична обработка на операции
  • както и процеси конкретно изработени за Вашият бизнес