• Актуална версия 2017.12.25 - акценти

  Добавена функционалност за автоматично изпълнение на справки с възможност за известяване при достигнат резултат. Фунционалността позволява наблюдение на процесите в обекта в реално време, като „Оборот по оператори“, “Натрупана сума продажби за деня“, „Закъсняващи ремонти“, и т.н. с възможност за графично представяне на резултатите.
  Добавена е опция за стартиране на „Анализ и Диаграми“, чрез която можете да представите данните от всяка таблица в графичен вид
  Добавена е възможност за „Бързо търсене“ в основните екрани: Номенклатури, Сервиз, Задачи.
  Добавена е възможност за експорт на данни към система LARS на “Телетех” ООД.
  Добавена е възможност за обработка на поръчки от интернет магазин създаден на Magento
  Добавена е функционалност за търсене между номенклатура авточасти от каталога на TecDoc.
  Добавена възможност за архивиране към посочен ftp адрес.
  Добавена функционалност импорт от сканиран документ. Функцията позволява разпознаването и обработка на текст от снимка. Удобството на тази функция се открива при честата работа с хартиени или PDF документи, които не е възможно да бъдат експортирани във файл удобен за автоматичен импорт в системата. Тази функционалност Ви позволява да обработите коректно информация от снимка.
  Добавена настройка за просрочие на плащане при продажба (в дни), която позволява настройването на дата за плащане при приключване на продажба
 • Софтуер

  Над 10 години разработваме и доставяме софтуер за Търговия, Сервиз, Индивидуални решения. Имаме богат опит с разрешаването на специфични дейности.

 • Поддръжка

  На разположение сме 24/7 за всеки клиент. 

 • Възможности

  Богат набор от възможности.

Вграден Анализатор

Следи вместо Вас различни стойности.

Системата предлага анализ на дейността в реално време, има възможност да Ви уведоми при достигане на посочена от Вас стойност в определен наблюдаван процес, като например достигнат оборот от продажби за деня. 

Уникална възможност за наблюдение на бизнеса.

Модул за Web интерфейс - работа в облака

Разширява функционалността на основният модул, като позволява на операторите и Вашите клиенти достъп до информацията в реално време.

Системата работи успешно на всички устройства независимо от операционната система.

Има възможност да се инсталира на Ваш или на хостван сървър.

Автоматични операции

Разширява функционалността на основният модул, като автоматизира често изпълнявани процеси.

Това може да бъдат периодично:

 • подновяване на договори
 • създаване на еднотипни операции (месечни фактури)
 • изпращане на уведомителни писма
 • автоматична обработка на операции
 • както и процеси конкретно изработени за Вашият бизнес