POS Inteface for WEB - Ресторант
  • POS Inteface for WEB - Ресторант
  • POS Inteface for WEB - Магазин

POS Interface for WEB

10,00 лв.
Без данък

Обявената цена е по "абонамент за ползване" за период от 1 месец.

Ограничения: до 5 потребителя и/или до 50 клиента.

Към абонаментната такса се добавя и еднократна сума на интеграция в размер на 200 лв.

Модул разширяващ функционалността на Административната част.

Този модул, позволява работата със системата през web browser и е online алтернатива на POS Interface

Може да работи в комбинация с Административният модул и POS_Interface

Ако двата модула са инсталирани на едно РС, се заплаща таксата за едно работно място (т.е. не се извършва таксуване по видовете на използваните модули)