Специфични особенности в дейността:

 • Прием на автомобил
  • вписване на Двигател
  • вписване на Рама
  • изминати километри
  • допълнителни данни и характеристики
  • снимки при приемане
 • Вписване на ремонт
 • Следене на извършваната дейност от техниците
 • Изготвяне на оферти за ремонт
 • Издаване на документи за извършените ремонти
 • Проследяване историята на автомобила

Област на приложение

    Автосервиз

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система обхваща пълния кръг от дейности от приемането на автомобила, офериране на ремонти , вписване на ремонти до финализиране на сделката и издаване на клиента.

  Автоматично извлича информация за всички данни попълнени при последното приемане на автомобила.

 Възможност за уведомяване на клиент чрез sms, email.

 Възможност за разпределение по клетки.

 Съхраняване на информация за оставени ключове, документи и друго.

 В комбинация с модулът за Задачи, Вие можете да назначите следваща дата за препоръчителен сервиз, преглед или проверка.

 Връзката с база данни за авточасти на TecDoc позволява бързото намиране на алтернативи на оригинални части.

 В комбинация с вграденият Анализатор, Вие няма да пропуснете предстоящ ремонт. 

Документи

Справки

 •   Бързи справки с разпределение по :
  • Дата на приемане
  • Уговорена дата на приключване
  • Експресност на услугата
  • Техници
  • Контрагенти
 • Справка за ангажираността на оператори
 • Наблюдение на моментното състояние на всички стоки за ремонт
 • Справка за сумите от ремонти , разпределени по техници за период.
 • Справка за пълното движение по сериен номер.

Разширяващи модули