Специфични особенности в дейността:

 • Прием на техника
 • Вписване на ремонт
 • Следене на извършваната дейност от техниците
 • Договори за поддръжка
 • Организация на посещения
 • Издаване на документи за извършените ремонти
 • Проследяване историята на фискалното устройство.
 • Подаване на справки към данъчни дирекции FISKAL.SER

Област на приложение

    Сервиз за фискални устройства

Възможностти на софтуера

  Предлаганата от нас система обхваща пълния кръг от дейности изисквани от спецификата на този тип сервизи.

  За всяко прието фискално устройство се съхранява индивидуално досие за извършваните ремонти.

  Възможност за напомняне за наближаващ край на договор.

  Възможност за уведомяване на клиент чрез sms, email.

  Всеки документ може да бъде редактиран по Ваше желание.

  Възможност за динамично добавяне на данни към обслужваното устройство.

Документи по наредба Н-18

Справки

 •   Бързи справки с разпределение по :
  • Дата на приемане
  • Уговорена дата на приключване
  • Експресност на услугата
  • Техници
  • Контрагенти
 • Справка за ангажираността на оператори
 • Наблюдение на моментното състояние на всички стоки за ремонт
 • Справка за сумите от ремонти , разпределени по техници за период.
 • Справка за пълното движение по сериен номер.
 • Месечна справка за ТДД на НАП 

Разширяващи модули