1. Маркет – Разширена е системната информация съхранявана при редакция правата на достъп за операторите.

 2. Маркет – Добавена възможност за разплащане на селектирани операции.

 3. Маркет – Добавена е възможност за комплексно изпращане на email/sms към списък от избрани редове в операция.

 4. Маркет – Добавена настройка „Разрешена Продажба без избран Контрагент“, която задължава оператора да въвежда контрагент за всяка операция. По подразбиране е разрешена.

 5. Маркет – Добавена е опция за регулиране правата на оператори за това кои колони в таблиците (справките) може да вижда.

 6. Маркет – Добавена е системна информация за преглед на информация за потребители и контрагенти.

 7. Маркет - Добавена е системна информация за преглеждане на прикачени файлове и изображения към Оператори и Контрагенти

 8. Маркет – Добавена е възможност в Номенклатура – Контрагенти и Оператори, данните да бъдат заличени. Системата заличава всички данни за избрани записи.

  Заличават се: Основните данни

 9. Добавена е настройка „Заличаване на Неактивни номенклатури по-стари от (дни)“, позволяваща автоматично заличаване на неактивни оператори и контрагенти, деактивирани преди Х дни.

 10. Маркет – Коригиран методът на визуализация на сумите в Касови операции.

 11. Маркет – Коригирана работата на системата при редакция на ремонт .

 12. Маркет – Коригиран метод на издаване от Сервиз към клиент при много малки цени на ремонт.

 13. Маркет – Коригиран проблем при операции с повече от 4 знака за цени.