07 януари 2021г

В днешно време все повече гледаме напред и се опитваме да предвидим бъдещето, бизнеса, животът. Все повече попадаме на информация за роботи и обучения на компютри, които ще променят света който познаваме.

Вече има достъпни автомобили, които разпознават хора и предмети на пътя, могат сами да анализират и управляват определени ситуации, да повечето са в експериментална фаза, но все повече приближават животът ни към бъдещето каквото го виждат Hi-tech компаниите.

В големите складове за стоки вече се управляват роботи, механични ръце и устройства, чрез софтуер за който е достатъчно да зададе крайните цели, а машините сами намират начини да се справя със задачите.

В експериментална фаза са и магазини на самообслужване, в които камери за видеонаблюдение разпознават стоката от рафтовете и нейната наличност единствено по опаковката и видът, но поставят въпросът колко далеч е експериментът от реалността.

Има достъпни устройства вече и в домовете ни като умни прахосмукачки, контакти и ключалки и всичко това се стартира от мобилни телефони или автоматично, но самите устройства решават как да изпълнят най-добре задачата.

Голяма част от бизнеса е намерил приложение или търси автоматизиране на процесите, чрез интелигентни устройства управлявани от изкуствен интелект или самообучаващи се.

Поглеждайки към бъдещето ние приложихме знанията и уменията на големите компании в разпознаването на човешка реч и текст в нашият софтуер.

Годините обучение позволиха OCR разпознаване на текст в документите и това умение вече няколко години е ежедневие за нашите клиенти, които чрез него имат възможност да автоматизират въвеждането на операции от сканиран документ. Системата разпознава съдържанието и вида на данните и бързо намира новите или вече съществуващите артикули, а с прости насоки от оператор въвежда прочетените данни в операция. Сканираното копие се съхранява към конкретната операция и е на разположение по всяко време за разпечатване, справка или изпращане.

Чрез изкуствен интелект (AI) е възможно бързо и лесно да преведете съдържанието на издаден от вас документ, данните за контрагент или артикул на произволен език и да актуализирате съдържанието във Вашият интернет магазин.

Системите за самообучение и предвиждане на проблеми вградени в сервизният Ви софтуер могат лесно да предупредят за открити симптоми за предстоящи проблеми и Вие да спомогнете за предотвратяването им при Вашите клиенти.

Използването на изкуствен интелект за разпознаване на естествени езици и разработени за целта chatbots , които могат да Ви препоръчат ястие в зависимост от сезона, деня или настроението Ви при приемане на поръчка в ресторант, спомагат за създаване на усещане че се общува с човек.И можем да подчертаем, че това е едва началото на цялата концепция за приложението на изкуствен интелект в бизнеса и дома.