1. Добавена е възможност за посочване на време за приготвяне на рецепта. 

2. Добавено е търсене по Име на МОЛ, телефон на МОЛ, телефон на собственик при приемане на техника за сервиз. Паралелно се извършва търсенето при вписване в поле „Име на собственик“

3. Добавено е автоматично създаване на напомняща бележка при създаване на нова задача.

4. Добавено е известяване на Отговорник назначен към Сервиз или Задача за извършена смяна на статус на поръчката. 

5. Добавена е възможност за избор на списък със стойности от файл в доп.данни към документ, операция и доп.таблица.

6. Добавена възможност за маркиране на определена справка като „Любима“ (Favorite).

7. Добавена е възможността за изпълнение на различни приложения и команди при активиране на бележка.

8. В модул Фискални устройства е добавена възможност за прикачване на файлове към досието на регистрирано ФУ

9. Добавена е функционалност при смяна на статус да се изпълняват специализирани скриптове, което разширява функционалността на системата за изработка на специална функционалност

10. Създадена е поддръжка на QR code

  1. линк за директно плащане към банкa. 
  2. линк за сваляне на документ към операция. 
  3. данни със съдържанието на документа за директен импорт
  4. линк за достъп на контрагента в web услуги

11. Актуализиран е списъка с видовете фискални устройства при регистрация в модул „Фискален сервиз“

12. Създадени облекчения при въвеждане на повтарящи се операции в модул Касови операции.

13. Добавена е настройка към операция Доставки „Доставката е съпроводена с документ“, указва че доставката винаги изисква попълването на съпровождащ документ.

14. Оптимизиране функционалността на системата и отстраняване на грешки.