10.03.2022

1. Добавена е настройка „Гаранция на стоките“, която указва на системата предпочитаната по подразбиране мерна единица за гаранцията на стоките  (дни , месеци, и т.н.)

2. Добавена настройка „Блокиране изписването на партиди с изтекъл срок“, която скрива в операциите, партидите които са с изтекъл срок на годност. Партиди, който изтичат в деня на операцията НЕ се третират като изтекли !

3. Добавена е настройка към операция Доставки „Предупреждение за повторно въвеждане на артикул в Доставка“, която извежда предупреждение при опит да се добави повторно един и същ артикул.

4. Добавена е настройка „Визуални настройки”, която позволява да се зададе какъв цвят да се оцветява активната контрола на екрана.

5. Добавено е бързо търсене в справки Договори. Системата извършва търсене по няколко критерия по справка „Всички договори“ .

6. В модул Сервиз и Задачи е добавен бутон „Добави и нов“, който ускорява работата при въвеждане на голям брой части и услуги

7. Добавена е възможност за създаване на бележка към избрано фискално устройство в модул Фискален сервиз.

8. В информацията за вноските по договори е добавено специфично оцветяване за неплатените до днес вноски

9. Добавена е възможност за изпълнение на специфични функции (аналогични на функциите при смяна на статус) при издаване от сервиз и задачи. За целта са налице настройки „При издаване от ................ изпълни функциите“.

10. Разработена е интеграция за приемане на плащания чрез Stripe - CheckOut, MYPOS – Payment Link, MYPOS – CheckOut, ePay (EasyPay)

11. В касови операции е добавено предупреждение ако системната дата и датата на касовата операция се разминават. 

12. Добавено е ограничение в правата на операторите в Касови операции, може да се ограничава правото за избор на дата на операцията.

13. Множество подобрения в работата на POS_InterfaceForWeb