17.10.2022 -

Днес Европейският съюз стартира програма за безвъзмездно финансиране в помощ на българският бизнес „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия”

Основни параметри на програмата:

Финансиране до 20 000 лева при интензитет 100% (изцяло безвъзмездна помощ).

Срок за подаване на документите до 19.12.2022 г.

Нашите продукти попадат в раздел:

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

  • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул) – система за управление на доставки и наличности, интегрирана с мобилни приложения;
  • Въвеждане на Модул за управление на производството – конфигуриране на рецепти, себестойност и различни типове производства; 
  • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)

За всички групи допустим разход е обучение и внедряване.

С какво може да са полезни за Вас нашите продукти:

  1. Ако сте се възползвали по програмите за финансиране за покупка на ERP система и в процеса на работа сте установили, че Ви липсва индивидуално решение.
  2. Ако притежавате интернет магазин, но все още нямате "Система за автоматично фискализиране на продажбите на електронни магазини.", която да обработва получените заявки. Основни поддържани платформи PrestaShop, Magento, Shopify, но можем да разработим и индивидуални решения.
  3. Ако желаете да проследите стоката от входа на предприятието до експедицията, и да притежавате решение с което да изготвите необходимите етикети и съпровождащи документи.
  4. Ако извършвате сервизна дейност и търсите подходящо решение.
  5. Ако никой не може да Ви предложи решение, подходящо за Вашите нужди.
  6. Ако търсите индивидуално решение, ние можем да го разработим според Вашите нужди.

Свържете с нас за изготвяне на индивидуална оферта.

Примерна ценова оферта:

Цена на софтуерните продукти
(в лева без ДДС)

Фиормата не е регистрирана по ЗДДС

Цена за 1 бр Предвиден
Брой
Общо в лв без ДДС

Абонамент за ползване на софтуер за 12 месеца.

Софтуерът се предлага единствено с абонаментна такса, като в цената са включени и услугите описани в "Абонамент за ползване"

176 1 176,00
Изработка на първоначални справки към системата 39,12 3 117.36
Изработка на първоначални документи към системата 39,12 2 78.24
Изработка на първоначални етикети по заявка на клиент 39,12 2 78.24
Общо 449.84

Допълнителни услуги

посочените услуги могат да бъдат включени по желание на клиента при изготвянето на  индивидуалната оферта

Обучение за работа със системата
/ до 6 часа, разпределени в 3 online курса по 2 часа/
39,12 6 234,72

Абонамент за поддръжка за първите 12 месеца – за 1 PC
Стандартна поддръжка – вариант 1

Разширява с допълнителни часове консултацията и поддръжката

293,38 1 293,38

Изработка на специализиран интерфейс

цената за изработка е примерна и покрива по -голяма част от изработените до сега интерфейси, но тя се договаря предварително.

Може да бъде както за специализирана дейност, така и за интеграция с интернет магазин

650 1 650,00
Обща стойност без ДДС 1627.94