21.06.2023

Декларирана е нова версия на предлаганият от нас софтуер съгласно изискванията на Наредба Н-18

Регистрирани са две СУПТО версии със следните опции:

Версия 2023.305.0.0

Версията поддържа стандартната функционалност на G.I.R - Global Market and Service System - версия 2023.102, в нея не се поддържа импорт на данни от външни системи.

Версия 2023.305.0.5000

Версията поддържа стандартната функционалност на G.I.R - Global Market and Service System - версия 2023.102 и допълнителен потребителски интерфейс за автоматична обработка (импорт) на заявки от интернет магазин разработен на платформата PrestaShop съгласно приложение № 42 от Наредба Н-18 чл. 53з ал. 11