01.12.2023

1. В Настройки\Документи е добавена възможност за указване на системата да изпълни определени функции (файлове) при печат или преиздаване на избраният документ.

2. В Настройки\Документи е добавена възможност за указване на „напомняща бележка“ при печат на НОВ документ.

3. В Настройки\Статуси е добавена възможност за указване на „напомняща бележка“ след преминаване към статуса.

4. Добавена е настройка в модул Сервиз „При НОВ ПРИЕМ в СЕРВИЗ изпрати известие към назначените техници“. 

5. Добавена е опция към Статус да се укаже „Заключва операция“, което блокира добавянето и изтриването на ремонти в модулите Сервиз и Задачи

6. Добавена е възможност за автоматично попълване на доп.данни , изискващи се да се попълват за конкретен артикул в операциите Сервиз и Задачи.

7. Добавена е възможност за автоматично въвеждане на поредица от групи/подгрупи от текст. Позволява по-бързо организиране на дървото с номенкалтурите.

8. Оптимизация на работата на приложенията. Ускорен е процесът по зареждане и подобрена визуализация на справките

9. Добавена е възможност за собственоръчно подписване в мобилното приложение. Удобно за подписи от клиенти на сервизни протоколи и документи.

10. Добавени са някои облекчения при работата на потребителя и отстранени грешки от предишни версии.