Специфични особенности в дейността:

 • Прием на техника
 • Вписване на ремонт
 • Следене на извършваната дейност от техниците
 • Изготвяне на оферти за ремонт
 • Договори за поддръжка
 • Поддръжка на гаранционна техника
 • Организация на посещения
 • Издаване на документи за извършените ремонти
 • Проследяване историята на техниката
 • Съхранение и поддръжка на информация за извършени монтажи и инсталации на обектите на клиент.

Област на приложение

    Сервиз за аудио - видео техника

    Сервиз за GSM апарати

    Сервиз за компютри и лаптопи

    Сервиз за принтери и копирни машини

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система обхваща пълния кръг от дейности от приемането на техниката, вписване на ремонти, офериране на ремонти до финализиране на сделката и издаване на техниката на клиента.

  Всяка приета техника, може да бъде поставяна в различни състояния в зависимост от извършването на ремонта, изпращане към гаранционен сервиз, връщането и приключването на дейността.

  Автоматично извлича информация за гаранционни срокове, документи и клиент на техника, която Вие сте продали от Вашият магазин.

 Възможност за уведомяване на клиент чрез sms, email.

В системата има възможност да се впишат всички данни при монтаж на обект: данни за достъп до рутери, настройки и системна информация, прикачване на спецификации и дори съхранение за всеки обект на инсталирани драйвери за устройства и др.

 Вградена система за изпращане чрез куриерска фирма, съхранява се информация за Товарителница с възможност за проследяване.

 Възможността на софтуера за динамично създаване на допълнителни описателни данни при приемане или при вписване на ремонт, прикачването на снимки и специфична документация към всяка приета техника, прави системата идеалния помощник както в големи , така и в малки сервизни центрове.

Документи

Справки

 •   Бързи справки с разпределение по :
  • Дата на приемане
  • Уговорена дата на приключване
  • Експресност на услугата
  • Техници
  • Контрагенти
 • Справка за ангажираността на оператори
 • Наблюдение на моментното състояние на всички стоки за ремонт
 • Справка за сумите от ремонти , разпределени по техници за период.
 • Справка за пълното движение по сериен номер.

Разширяващи модули