Специфични особенности в дейността:

 • Водене на досие на охраняваните обекти
 • Сключване и следене валидността на договори за охрана  и поддръжка
 • Обмен на данни между различни софтуери
 • Продажба и поддръжка на стоки с гаранция
 • Техническа поддръжка "на място" при клиента.
 • Реакция при настъпване на събитие

Област на приложение

    Обекти предлагащи Сигнално-охранителна дейност

    Охранителни фирми

    Фирми предлагащи Видеомониторинг

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система има възможност за водене на различни видове договори и тяхната продължителност.

   Голям набор от допълнителни  описателни данни към всеки вид договор:

 • информация за техниката в обекта
 • информация за лица за контакт при събитие
 • известяване, чрез email и sms при събитие
 • прикачени файлове и скици за обекта
 • уникален идентификатор за всеки тип договор

Съхранението на разширена информация за стоките прави лесно:

 • изготвянето на оферти към клиентите
 • търсене по номер на производител при работа с каталози

Стандартната функционалност на складов софтуер

 • номенклатура от стоки - снимки, описания, каталожни номера
 • заместители на оригинални продукти
 • гаранционен срок и сериини номера
 • печат на етикети за витрина и към стоките.
 • печат на документи с допълнителна информация.
 • свободна редакция на шаблони за всички документи
 • местене между складове
 • резервиране на количества

Функционалност на CRM

 • Неограничен набор от данни за контрагентите
 • Договори
 • Оферти
 • Проследяване историята на клиентите
 • Организатор - напомняния, бележки, календар, организатор на посещения 

Сервизна дейност и поддръжка

 • прием в сервиз
 • отразяване на вложени части и ремонтни дейности
 • обслужване на гаранционна техника
 • издаване на специфични сервизни документи
 • проследяване дейността на сервизните техници

Разширяващи модули