Специфични особенности в дейността:

 • Много описателни данни към стоките
 • Заменими (алтернативи) стоки
 • Каталожни номера на производител
 • Печат на етикети
 • Информация за цвят, размер, сезон.
 • Снимки на стоките

Област на приложение

    Магазин за дрехи

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система има възможност за визуално представяне на стоките чрез снимки, голям набор от допълнителни  описателни данни като:

 • информация за производител
 • информация за сезон
 • информация за размер и/или цвят

  Съхранение на информация за каталожните номера на стока от различни производители прави лесно:

 • изготвянето на заявки към различни доставчици
 • търсене по номер на производител при работа с каталози

Вградена възможност за работа с куриерски фирми.

Печат на етикети за витрина и към стоките. Шаблони с допълнителна информация.

Разширяващи модули

 • Двупосочен обмен на данни с интернет магазин на Google - Prestashop
 • Модул производство
 • Автоматизация на операции