Административна област
search
  • Административна област
  • Потребителски интерфейс за обработка на заявки от Prestashop

G.I.R Global Market and Service System - PrestaShop

    - 17.60 лв (9EUR)/ 1 месец (по "абонамент за ползване" )

    - еднократна такса за интеграция 250 лв (127.80 EUR)

Предлага пълна администрация на обслужваните процеси.

  • Продажби, Оферти
  • Услуги
  • Договори
  • Заявки от PrestaShop

G.I.R - Global Market and Service System

Global Market System е софтуерен продукт, разработен за обслужване на дейности в сферата на търговия (магазини, складове, ресторанти) и сервизна дейност.

В нея са включени основните функции, които са необходими, за да се води добра отчетност в една средна фирма.

Основната цел на продукта е да окаже помощ на мениджърите и операторите при управление на продажбите в търговските обекти на фирмата.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет магазин поддържан чрез платформа PrestaShop.