G.I.R GLOBAL MARKET AND SERVICE SYSTEM - "Magento"

Комуникация с Magento - 250 лв (еднократно) +  15 лв/ 1 месец (по "абонамент за ползване" )

Позволява импорт на данни от интернет магазин разработен на платформа Magento 

Интеграция с куриерски фирми