search

Фактура със смесено ДДС

Документът позволява разпечатване на Фактура със смесени данъчни ставки за ресторанти, книжарници и магазини за бебешки храни по действащото законодателство от 01.07.2020