search

Фактура намалена с РМС

Шаблонът позволява отделянето на приспаднатите компенсации по РМС за електроенергия