• Само онлайн
Издадени и получени фактури за период
  • Издадени и получени фактури за период
  • Критерии за търсене

Издадени и получени фактури за период

15,00 лв.
Без данък

Справката извежда информация за издадените счетоводни документи за период.

Извежда информация и за начина на издаване на документа:

  • Продажба
  • Свободен документ