• Само онлайн
Доставени продукти за период по Доставчици - Подробна
  • Доставени продукти за период по Доставчици - Подробна
  • Критерии за търсене

Доставени продукти за период по Доставчици - Подробна

15,00 лв.
Без данък

При наличие на различни доставчици, доставящи едни и същи стоки на различни цени, справката показва цените на стоките от различните доставчици с информация за доставната цена, доставчик и дата на която е била доставена. Тази справки позволява на мениджърският Ви екип да прецени от кои доставчик е изгодно (предлага на най-ниска цена) да се закупи конкретна стока.