Извършени услуги за годината - по оператори
search
  • Извършени услуги за годината - по оператори

Извършени услуги за годината - по оператори

Справката извежда информация за извършените сервизни услуги в Сервиз , разпределена по оператори.

Добавено е оцветяване според процентното изражение на сумите, чрез което можете визуално да се ориентирате за най-голяма и най малка сума.