Брой задачи по контрагенти за период.usc
search
  • Брой задачи по контрагенти за период.usc

Брой задачи по контрагенти за период

Справката представя визуално сумата от всички приключени задачи, разпределена по контрагенти. Това дава ясна представа за контрагентите с които най често работите и посещавате техните обекти.

Удобна за взимане на решение с кои контрагенти е желателно да се сключи договор за поддръжка.