Извършени услуги за миналата година - по месеци + оператор
search
  • Извършени услуги за миналата година - по месеци + оператор

Извършени услуги за миналата година - по месеци + оператор

Справката дава информация разпределена по месеци за изминалата година, която съдържа общият сбор издадени сервизни поръчки в които е участвал техника.

В справката са оцветени в различен цвят следните стойности:

  - В зелено - над 30 издадени поръчки 

  - В червено - над 40 издадени поръчки 

Справката може да помогне при разпределяне на премии към техниците.