Абонамент за ползване
Дата на актуализация :01.11.2022
УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В „АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ „Лиценз – 1“
1 PC / 12 месецa
„Лиценз – 2“
1 PC / 60 месеца
/5 * „Лиценз 1“ – 40%/
„Лиценз – 3“
1 PC / 120 месеца
/10 * „Лиценз 1“ – 50%/
Предлаганият от нас софтуер се предоставя за ползване само като УСЛУГА.
Това е стандартният пакет от услуги, които можете да използвате след като сте заплатили такса за ползване на СОФТУЕРЪТ.
Тези УСЛУГИ не се предоставят безвъзмезно и неограничено, те са в пакет със заплатен абонамент за използването на G.I.R Market and Service System.

90 EUR
/ 176 BGN
270 EUR
/ 528 BGN
450 EUR
/ 880 BGN
1 Инсталиране и настройка на работно място. Еднократна настройка при начална инсталация – броя 1 1 1
2 Обучение за работа на час /предлага се чрез интернет или по телефон/ при начална инсталация – броя 2 2 2
3 Начална поддръжка след пускане на системата до 3 месеца 1 1 1
4 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места. (10:00 – 18:00) – за 1 офис
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
1 бр. / месец
(Реакция до 72 ч.)
Изисква „Абонамент за поддръжка“ Изисква „Абонамент за поддръжка“
5 Изработка на индивидуални справки по заявка на клиент - за 1 брой
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
до 2 бр.
За план
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
6 Изработка на шаблон за документ към операция (или справка) по заявка на клиент - за 1 брой
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
до 2 бр.
За план
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
7 Корекция на стандартна справка
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
до 2 бр.
За план
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
8 Корекция на стандартен документ
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
до 2 бр.
За план
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
9 Корекция на стандартен етикет
Услугата се предлага след изтичане на „Начална поддръжка“
до 2 бр.
За план
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
Цена според
„Абонамент за поддръжка“
10 Актуализация към нова версия на продукта.
При всяка нова версия на продукта, която включва промени добавени в следствие на корекции, доработка или законови промени,
Всеки клиент може да направи заявка за актуализация.
Всички промени се обявяват на нашият сайт www.irigsoft.com
Всяка заявка ще бъде извършена след предварителна договорка между екипът по подръжката и клиентът
Обновяване на всички програмни продукти се извършва от наш служител.
При заявка
От клиент
При заявка
От клиент
При заявка
От клиент
11 Изработка на операции към модул „Автоматични операции“ до 1 бр
/месец
Изисква „Абонамент за поддръжка“ Изисква „Абонамент за поддръжка“
12 Корекции по модул POS интерфейс до 2 бр
/месец
Изисква „Абонамент за поддръжка“ Изисква „Абонамент за поддръжка“
* Всяко следващо работно място трябва да бъде със същият тип лиценз и се закупува на цена с 15%  под стандартната за съответният лиценз.
** В обявената цена се включва и право за ползване върху всички лицензирани компютри на посочените допълнителни модули:
Всички допълнителни модули могат да се добавят към Административният модул при желание на клиента, заплаща се еднократно само изработката на потребителски интерфейс или инсталация и настройка (в зависимост от избраният модул).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
1 Автоматични операции
Модулът позволява изпълнението на автоматични операции като:
- Архивиране – локално и/или отдалечено
- Изпълняване на SQL заявки към базата данни
- Експорт на данни и/или операции
- Импорт на данни (номенклатури, ценови листи от ексел)
- Изпращане на уведомителни писма
- Следене на електронна поща
- Генериране на повтарящи се операции (Месечни фактури,месечни абонаменти, подновяване на договори)
- Генериране на документи към операции (Месечни фактури за продажби)
- Трансформация на операции
- Смяна на статуси и операции
- Трансфери между складове
И др.
2 POS интерфейс
Модулът позволява разширяването на функционалността на стандартният Административен модул, чрез интерфейси изработени по заявка на клиента. Функционалността позволява разширяване (или оптимизиране) работата с определени операции в системата.
3 POS интерфейс за WEB (до 5 потребителя и до 50 клиента)
Модулът позволява разширяването на функционалността на стандартният Административен модул, като предоставя достъп до системата през WEB браузър.
Аналогичен на функционалността POS интерфейс, но предназначен за работа през браузър. Изработените интерфейси за POS могат да се използват и в този модул.

  4 G.I.R Robots
Модулът позволява автоматично наблюдение на зададени стойности в избрани от потребителя справки. Възможността на всяка справка да се представи в отделен екран позволява създаването на DashBoards в реално време. Допълнителното известяване чрез звуков сигнал подпомага наблюдението.
Всички обявени цени са в лева, без включено ДДС. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС
Фирмата си запазва правото да откаже съдействие извън „Абонамент за поддръжка“
или при надвишаване на предоставяните услуги в „Абонамент за ползване“
Всяка услуга предоставена извън „Абонамент за ползване“ се заплаща допълнително по стандартни цени
Ако е налице повече от 3 поредни месеца предоставяне на допълнителни услуги без абонаментен план, Фирмата има право да изиска от клиентът сключване на абонамент за поддръжка по негов избор.
Всеки клиент, заплащаш „Абонамент за ползване„ за 10 или повече работни места получава „Абонамент за поддръжка в.1