Специфични особенности в дейността:

  • Информация за партида и срок на годност
  • Рецепти
  • Работа с TouchScreen
  • Работа с мобилни устройства
  • Отдели за приготвяне (Кухня, Бар и други)

Област на приложение

    Ресторанти и заведения

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система позволява следните възможностти: 

  Богатият набор от справки, позволява реална оценка на процесите в заведението като:

  • изготвянето на заявки към различни доставчици
  • планиране на групови мероприятия
  • планиране на наличност за суровини

Разширяващи модули