Специфични особенности в дейността:

 • Информация за партида и срок на годност
 • Рецепти
 • Работа с TouchScreen
 • Работа с мобилни устройства
 • Отдели за приготвяне (Кухня, Бар и други)

Област на приложение

    Ресторанти и заведения

Възможностти на софтуера

   Предлаганата от нас система позволява следните възможностти: 

  Богатият набор от справки, позволява реална оценка на процесите в заведението като:

 • изготвянето на заявки към различни доставчици
 • планиране на групови мероприятия
 • планиране на наличност за суровини

Разширяващи модули

 • Индивидуален дизайн на приложенията.
 • Възможност за прочитане на тегло от везна
 • Модул за продажба на мобилни устройства
 • Модул за online поръчки.