УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ В „АБОНАМЕНТ ЗА ПОДДРЪЖКА“
Към услугите включени в "Абонамент за ползване" програмните продукти, може да добавите и следните услуги:
Цена без абонамент за поддръжка Абонамент за поддръжка – в.1 количество/ месец Абонамент за поддръжка – в.2 количество/ месец Абонамент за поддръжка – в.3 количество/ месец
24 лв/ 1 РС 54 лв / офис 90 лв / офис
1 Инсталиране и настройка на работно място 39 До 1 бр. До 3 (-10%) до 6 (-15%)
2 Обучение на започнат час /интернет, телефон/ 33 До 2 бр. До 6 (-10%) До 10 (-15%)
3 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(10:00 – 18:00) – за 1 офис
33 До 8 часа
(Реакция до 48 ч.)
до 16 часа
(Реакция до 48 ч.)
до 24 часа
(Реакция до 24 ч.)
4 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(18:00 – 22:00) – за 1 офис
45 -0 до 3 часа
(при повече -10,00%)
до 8 часа
(при повече -15,00%)
5 Разрешаване на възникнали технически проблеми на работните места.
(22:00 – 06:00) – за 1 офис
84 -0 0,00% -10,00%
6 Допълнителна поддръжка за час (10:00-18:00) /интернет, телефон/ - за 1 офис
Консултации по организацията на данните, настройки на параметри
Консултации при промяна начин на работа
33 -0 -10,00% -15,00%
7 Архивиране на база данни (за 1 база данни)
Съхранява се 1 (ежедневно) копие на базата данни на наш сървър.
75 -0 0 0
8 Конфигуриране на допълнителна функция към модул „Автоматични операции“
Изработка/конфигуриране на функция извън стандартно предложените в модула – цената се заплаща еднократно
48 -0 до 2
( при повече -10,00%)
до 4
( при повече -15,00%)
9 Преместване на сървър, база данни и промяна на конфигурационни данни 60 -0 -10,00% -15,00%
10 Конфигуриране на устройства за отдалечен достъп до MS SQL Server 90 -0 -10,00% -15,00%
11 Изработка на индивидуални етикети по заявка на клиент - за 1 брой 30 -0 до 2
(при повече -10,00%)
до 2
(при повече -15,00%)
12 Изработка на индивидуални справки по заявка на клиент - за 1 брой 30 до 1 до 2
(при повече -10,00%)
до 2
(при повече -15,00%)
13 Изработка на шаблон за документ към операция (или справка) по заявка на клиент - за 1 брой 30 до 1 до 2
(при повече -10,00%)
до 2
(при повече -15,00%)
14 Корекция на справка 20 -0 до 1 до 2
15 Корекция на документ 20 -0 до 1 до 2
16 Корекция на етикет 20 -0 до 1 до 2
17 Изработка на комуникация (обмен на данни) с външни системи
(Избработва се допълнителен модул за обмен на данни със система използвана от клиента, която е различна от допълнителните модули предложени от фирмата.
Цената се заплаща еднократно. Не са включени промени или допълнителни доработки след приемане на изработката)
До 450
по оферта
-0 -10,00% -15,00%
18 Изработка на индивидуален POS (работна точка) по задание
(Изработва се самостоятелно работно място по поръчка на клиета. Цената е еднократна.
Не са включени допълнителни доработки или промени.след приемане на изработката)
До 300
по оферта
-0 -10,00% -15,00%
19 Корекция/доработка на POS До 200
по оферта
-0 -10,00% -15,00%
20 Обработка на ценови листи от Ексел/CSV 33 До 2 бр. + 1 + 2
21 Обработка на ценови листи от web site 33 -0 + 1 + 2
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ -10,00% -15,00% -20,00%
Прехвърляне на номенклатура стоки и контрагенти от друг софтуер 90 -0 -0 -0
Инсталиране и настройка на принтери и периферни устройства 33 -0 -0 -0
Инсталиране и настройка на външен софтуер 60 -0 -0 -0
Настройка на операционна система (регионални настройки, кирилизация и др.) 30 -0 -0 -0
Анализ на справки /за брой/ 20 -0 -0 -0
Отстраняване на потребителски грешки / за брой/ 20 -0 -0 -0
КОНСУЛТАЦИИ
Цената обявена за всички консултации е за започнат час
Консултация по търговски практики - за всеки започнат час 45 -0 -0 -0
Консултация за работа с външен софтуер – за всеки започнат час 60 -0 -0 -0
УСЛУГИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТ -10,00% -15,00% -20,00%
Инсталиране и начална настройка на интернет магазин Prestashop 240 -0 -0 -0
Актуализация на интернет магазин Prestashop към по - висока версия 200 -0 -0 -0
Поддръжка на интернет магазин Prestashop - 1 месец 45 -0 -0 -0
Локализация - инсталиране на допълнителен език към Prestashop – 1 брой 42 -0 -0 -0
Посочените услуги не включват оптимизация за търсачки – SEO

Всички обявени цени са в лева, без включено ДДС.
Фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Фирмата си запазва правото да откаже съдействие извън „Абонамент за поддръжка“ или при надвишаване на предоставяните услуги в „Абонамент за ползване“.
Всяка услуга предоставена извън „Абонамент за ползване“ се заплаща допълнително по стандартни цени. 
Ако е налице повече от 3 поредни месеца предоставяне на допълнителни услуги без абонаментен план, Фирмата има право да изиска от клиентът
сключване на абонамент за поддръжка по негов избор. 
Всички услуги, които не са включени в списъка са въпрос на допълнителна договорка и Фирмата си запазва правото да откаже 
изпълнението им.

Цените са валидни от 01.01.2019