01.02.2023

 1. Добавена е възможност за Деактивиране на складовете на контрагент.

 2. Добавена е функционалност в модул Фискални устройства, която позволява зареждане и търсене на БИМ от списък с регистрирани фискални устройства публикуван от БИМ.

 3. Добавена е възможност са създаване на операция Продажба или Изписване за избрани ремонти към Сервиз и Задачи. Това позволява на операторите да издават периодично фактури и документи за плащания по частично изпълнени дейности.

 4. Добавена функционалност в модул Договори при смяна на крайна дата, системата сама изчислява периода на договор.

 5. Добавен нов тип договор „Пожароизвестяване

 6. Добавена е настройка „Предпочита каса“, която позволява за всяко работно място да бъде настроена различна работна каса.

 7. Добавена е възможност за комплексно въвеждане на сериини номера от Номенклатура/Артикули.

 8. Добавена е в модул Сервиз настройка „Разпознаване на данни за прием в сервиз по баркодсхема“, която позволява разчитането на данни от баркод по специфична схема при приемане в сервиз.

 9. Добавена е настройка в модул Сервиз „Без печат на документи при нов прием в сервиз“, указва на системата да не се отваря екран за издаване на документ при първоначалното въвеждане на нов прием

 10. Добавена е настройка „Без печат на документи при нова задача, указва на системата да не се отваря екран за издаване на документ при първоначалното въвеждане на нова задача

 11. Добавена е възможност при вписване на ремонт към сервизна поръчка или задача, да се укаже „Тип на ремонта“ - Препоръка. Това е вид услуга, за която не се взима предвид цена и не се прехвърля в Продажба.

 12. Подобрена работата на специални цени за контрагенти. Възможно е да посочите както сп.цена продажна към контрагента, така и сп.дост цена от контрагента към вас

 13. При налагане на специална цена за контрагента в операции, полето повлияно от сп.цена (продажна или доставна цена) се оцветява в жълто

 14. При налагане на последна цена за контрагента в операция полето повлияно от последна цена (продажна или доставна цена) се оцветява в зелено

 15. Добавена е информация за общата сума на маркираните операции, при групирано прикачване на документ.

 16. Отключена е възможността за директното въвеждане на нов Контрагент в основните операции.

 17. Подобрена е работата на приложението при копиране на данни от таблица в клипборд.

 18. Добавена е настройка „Създаване на нов контрагент по баркодсхема“, която позволява на системата автоматизирана обработка на данни за контрагент прочетени от баркод (QR code).

 19. Добавено е предупреждение при смяна на партньор, за който има зададени специални цени. Системата предупреждава за това и предлага автоматичната им корекция в операцията.