search

G.I.R Global Market and Service System - Emag

- 15 лв/ 1 месец (по "абонамент за ползване" )

- еднократна такса за интеграция 250 лв

Позволява обмен на данни с интернет платформа Emag.

Интеграция с куриерски фирми

Позволява изграждане на система за импорт на заявки от Емаг и публикуване на информация за номенклатури към системата на Emag