G.I.R GLOBAL MARKET AND SERVICE SYSTEM - "Emag"

Комуникация с Emag - 250 лв (еднократно) +  15 лв/ 1 месец (по "абонамент за ползване" )

Позволява обмен на данни с интернет платформа Emag.

Интеграция с куриерски фирми

Позволява изграждане на система за импорт на заявки от Емаг и публикуване на информация за номенклатури към системата на Emag