ПОС интерфейс "Задачи"
search
  • ПОС интерфейс "Задачи"
  • ПОС интерфейс "Задачи"

ПОС интерфейс "Задачи"

Интерфейсът позволява обслужване на задачи:

  • Приемане на нова задача от клиент
  • Смяна на статус
  • Уведомяване на техници
  • Наблюдение над възложени задачи

Интерфейсът позволява работа през Web броузър, чрез модул "POS Interface for WEB"