Наличност артикули с Фактура
search
  • Наличност артикули с Фактура
  • Критерии за търсене

Наличност артикули с Фактура

Справката дава актуална информация за :

  • Доставеното количество с фактура
  • Продаденото количество с фактура
  • Остатък нефактурирано

Има възможност за търсене по:

  • Описание
  • Артикулен номер
  • Доставено количество
  • Продадено количество
  • Остатък за фактуриране

Зададено е оцветяване на стойности над 3 в колона "Остатък за фактуриране"