Оборот на стоки по месеци за годината
search
  • Оборот на стоки по месеци за годината
  • Критерии за търсене

Оборот на стоки по месеци за годината

Справката представя информация за направените продажби по номенклатура на стоки, разпределена по месеците за периода.

Удобно е за наблюдение на продажбите и концентрация над ценови политики за стимулиране на продажбите.

Справката представя информация за направените продажби по номенклатура на стоки, разпределена по месеците за периода.

Удобно е за наблюдение на продажбите и концентрация над ценови политики за стимулиране на продажбите.

Съчетана с Оборот на групи по месеци за годината, системата Ви позволява да направите анализ на най продаваните стоки в избраният диапазон.

Добавено е оцветяване по процентно изражение на реализираните суми.