Приход-Разход по години
search
  • Приход-Разход по години
  • Графично представяне
  • Графично представяне

Приход-Разход по години

Справката извежда информация за общите суми като приходи и разходи разпределена по години.

Удобна е за проверка движението на обекта.