• Само онлайн
Продажби за 10 години - по месеци
  • Продажби за 10 години - по месеци

Продажби за 10 години - по месеци

15,00 лв.
Без данък

Справката извежда сумирана информация за направените продажби по месеци за период от 10 години.

В колоната Общо е представена информация чрез оцветяване на сумарните стойности от месеците за цялата година.