Анализ на продажбите по години
search
  • Анализ на продажбите по години
  • Диаграма - Анализ на продажбите по години
  • Условия - Анализ на продажбите по години

G.I.R Analysis

Разширяващ функционалността модул за бизнес анализи и генератор на отчети.

Разпространява се към абонаментната такса , по заявка на клиента.

Тясната интеграция на системите с решения за визуализация и анализ позволяват на фирмите да използват силата на големите данни в своя полза. Анализът на потребителската информация може да разкрие в зародиш назряващи тенденции, въз основа на които компаниите бързо да оптимизират своя асортимент според сезона, пазара или сегмента, да подобрят условията в търговските обекти, за да ги направят по-привлекателни за дадени групи потребители.

Модулът позволява динамичен анализ на данните в реално време.

Притежава опции за измерване и възможност за прогнозиране.

Основни възможности:

Информационни панели. Този начин за представяне на отчетността е достъпен, чрез допълнително приложение G.I.R Robots за да се представят данните нагледно, интуитивно и разбираемо, с помощта на различни скали, показатели, индикатори и т.н. С помощта им потребителите могат да следят текущото състояние на ключови показатели и процеси и да ги сравняват с целеви значения. Именно тези панели дават възможност за извличане на оперативна информация от бизнес приложенията и за предоставянето и в реално време. 

Произволни заявки. Дава възможност на потребителите самостоятелно (без помощта на ИТ специалисти) да създават и изпълняват уникални (не типови) заявки. 

Обработка на данни в Ексел. Системата позволява генериране на заявки за извличане на данни Ексел файлове, а експортът на заявките в Ексел, от своя страна разширяват възможността за анализ.

Възможности за търсене. 

Разнообразни сечения на данните.

Моделиране, прогнозиране и изследване на данните.