G.I.R Robots - Разнообразни известия
search
  • G.I.R Robots - Разнообразни известия
  • G.I.R Robots - Dashboard екрани в реално време

G.I.R Robots

Разширяващ функционалността модул, който позволява на мениджърският екип да наблюдава определени процеси в реално време.

Разпространява се към абонаментната такса , по заявка на клиента.

Системата може да се комбинира с G.I.R Analysis за създаване на индивидуални заявки към информационният поток от данни генерирани с G.I.R Global Market and Service System

Предназначението на този модул e да автоматизира наблюдението на KPI показатели в системата, отбелязани чрез G.I.R Analysis, чрез комбинация от звук и графика, наблюдаващият може да се ориентира лесно в посочените параметри за наблюдение.

Модулът може да се използва като контролно табло (Dashboards)