Ценова листа Computer2000
search
  • Ценова листа Computer2000
  • Критерии за търсене

Ценова листа Online Доставчик 3

Справката позволява XML import на номенклатурите на доставчик за компютърни компоненти директно в Административната система G.I.R - Global Market and Service System

Автоматично при наличие на интернет, Вие можете да изграждате Оферти, Заявки или Свободни документи, чрез достъп до номенклатурите на Вашият доставчик.