Общ брой приеми по контрагенти - по месеци
search
  • Общ брой приеми по контрагенти - по месеци

Общ брой приеми за контрагенти - по месеци

Справката извежда информация за приетите стоки в сервиз , разпределена по месеци и контрагенти.

Извежданата информация може да се използва за анализ честотата на посещаемост от клиенти на сервиза.

Изведената информация ни позволява планиране на сервизната дейност в бъдещи периоди.

Анализ на коректността на клиентите.

Всички значими стойности са оцветени в различен цвят за по - лесното им разпознаване при преглед.