Общ брой приеми по контрагенти - по години
search
  • Общ брой приеми по контрагенти - по години

Общ брой приеми за контрагенти - по години

Справката извежда информация за посещаемостта на клиентите в сервиз разпределено по години

Чрез тази справка можете да направите анализ за коректността на Вашите клиенти, колко често посещават сервиза Ви.

Добавено е различно оцветяване на всички значими стойности.