POS Inteface for WEB - Ресторант
  • POS Inteface for WEB - Ресторант
  • POS Inteface for WEB - Магазин
  • Мобилна версия за ресторант

POS Interface for WEB

Обявената цена е по "абонамент за ползване" за период от 1 месец.

Ограничения: до 5 потребителя и/или до 50 клиента.

Към абонаментната такса се добавя и еднократна сума на интеграция в размер на 350 лв.

Модул разширяващ функционалността на Административната част.

Този модул, позволява работата със системата през web browser и е online алтернатива на POS Interface

Може да работи в комбинация с Административният модул и POS_Interface

Ако двата модула са инсталирани на едно РС, се заплаща таксата за едно работно място (т.е. не се извършва таксуване по видовете на използваните модули)