Ресторант
search
  • Ресторант
  • Ресторант
  • Ресторант
  • Задачи

POS Interface

Модул разширяващ функционалността на Административната част

Обявената цена е по "абонамент за ползване" за период от 1 месец.

Към абонаментната такса се добавя и еднократна сума на интеграция в размер на 250 лв

Чрез този модул може да се изпълни напълно конкретна потребителска задача, предназначена за дейност строго специфична за конкретният клиент.

Той позволява обособяването на функционалността в отделен от Административният модул интерфейс , като изработката му може да е изцяло по спецификацията на клиента.

Допълнен с On-line модула, вие можете да управлявате всичките си обекти, независимо от операционните системи или устройства. 

Работи в комбинация с Административният модул и POS_Interface for WEB

Ако модулите са инсталирани на едно РС, се заплаща таксата за едно работно място (т.е. не се извършва таксуване по видовете на използваните модули)