Ресторант
search
  • Ресторант
  • Ресторант
  • Ресторант

POS Interface

17.6 лв (9 EUR) / 1 месец (по "абонамент за ползване" )

  1. При заплащане на годишен абонамент (заплащате 10 месеца, получавате 12 месеца)
  2. При заплащане на две и повече работни места в една фактура, получавате 15 % отстъпка за всяко работно място след първото

+ Еднократна такса (според сложността) за изработка на специализиран потребителски интерфейс.

Чрез този модул може да се изпълни напълно конкретна потребителска задача, предназначена за дейност строго специфична за конкретният клиент.

Той позволява обособяването на функционалността в отделен от Административният модул интерфейс , като изработката му може да е изцяло по спецификацията на клиента.

Допълнен с On-line модула, вие можете да управлявате всичките си обекти, независимо от операционните системи или устройства. 

Работи в комбинация с Административният модул и POS_Interface for WEB

Модулът е изключително полезен при необходимост от ограничаване на персоналът до определена информация при процеси, които трудно могат да се интегрират в общо приложение или се търси специфично управление.

Примери за изработени интерфейси са:

Ако модулите са инсталирани на едно РС, се заплаща таксата за едно работно място (т.е. не се извършва таксуване по видовете на използваните модули)