G.I.R Global Market and Service System
search
 • G.I.R Global Market and Service System
 • Нов прием на техника в сервиз
 • Регистрация на Фискално Устройство

G.I.R Global Market and Service System - СУПТО

15 лв / 1 месец (по "абонамент за ползване" )

         + 100 лв интеграция за 1 офис в периода 01.12.2020 - 31.03.2021

Предлага пълна администрация на процесите.

 • Продажби
 • Оферти
 • Договори
 • Сервиз
 • Автосервиз

G.I.R - Global Market and Service System

Global Market System е софтуерен продукт, разработен за обслужване на дейности в сферата на търговия (магазини, складове, ресторанти) и сервизна дейност.

В нея са включени основните функции, които са необходими, за да се води добра отчетност в една средна фирма.

Основната цел на продукта е да окаже помощ на мениджърите и операторите при управление на продажбите в търговските обекти на фирмата.Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет магазин поддържан чрез платформа PrestaShop.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет магазин поддържан чрез платформа Magento.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет платформа Emag.Нашите основни предимства са:

 В магазините

 • Поддържане на информация за заменими артикули - съответствия към оригиналните номера на производителя, срок на употреба, различни мерни единици и връзки между тях.

 • Неограничен набор от баркодове, каталожни номера от всеки доставчик към една стока, снимки

 • Възможност за проследяване на частите и компоненти по серийни и партидни номера.

 • Извстяване на клиентите, чрез email и sms за забавено плащане, напомнящи събития.

 • Изпращане на документи, кореспонденция и уведомителни/напомнителни писма по email

 • Генериране на товарителници за куриер, директно чрез програмата за изпращане на стоки към клиенти. Възможност за проследяване на пратки.

 • Обработка на заявки от интернет магазин. (Изчитане на заявки, обновяване на номенклатури и друго)

 • Работа с online (XML), XLS, CSV ценови листи на доставчици с възможност за изграждане на оферти и заявки директно.

 • Възможност за неограничен набор от описателни данни към всички номенклатури (стоки, контрагенти и други).

В сервизите

(Автосервизи, Компютърни сервизи, Сервизи за фискални устройства, Сервиз за климатици и техника)

 • Улеснено приемане на заявки за сервизно обслужване. Бързо търсене по вече въведени данни за продажби, гаранции, доставки. При открита информация тя се зарежда автоматично при приемане в сервиз.

 • Съхранение на досие за всяка приета техника

 • Неограничен набор от описателни данни към всяка приета техника като текст, снимки, съпровождащи документи.

 • Възможност за задаване на индивидуални ценови листи за сервиз и отстъпки за конкретни клиенти

 • Съхраняване на детайлна информация за технически параметри, данни за ползвателя на стока, данни за собственика и застраховател.

 • Сключване на договори за изпълнение.

 • Проследяване състоянието на приети поръчки за ремонт

 • Изграждане на оферти за ремонт (работа по оферта).

 • Възможност за въвеждане на монтажни дейности по сключени договори.

 • Напомнящи бележки и календари.

 • Изпращане на известия по sms, email за вече приключени ремонти.

 • Издаване на съпровождащи документи с ремонтираната техника (протокол за брак, протокол за ремонт , технологични карти и друго)

 • Възможност за ремонт на фискални устройства, пълна справочна информация за извършените ремонти (Сервизно досие) . Прикачени документи, снимки, издадени документи, сервизна история. Изготвяне на справка към ТДД на НАП (Fiskal.ser)

 • Възможност за изграждане на online интерфейс за :

  • приемане на заявки за посещения

  • проверка от клиентите състоянието на приета за ремонт техника.

  • вписване на ремонтни карти „в движение“ от сервизните техници.В ресторантите • Улеснено приемане на поръчки, чрез модулите за обслужване за сервитьор и кухня.

 • Неограничен набор от рецепти и модификатори за продуктите.

 • Множество снимки към всеки продукт.

 • Възможност за приемане на поръчки през Web браузър (интернет сайт)

 • Работа през Android устройства (сервитьори и клиенти)Всичко е обединено в един интерфейс и не е необходимо да организирате и превключвате между различни софтуери.

Адекватна и качествена поддръжка.

Постоянна разработка и безплатна актуализация към последна версия.

За сваляне

Презентация

Представяне на основните възможности на продукта

За сваляне (1.87M)

ХелпДеск

Свалете този файл за да осигурите на нашият екип отдалечен достъп до Ваш компютър. След като свалите файла , позвънете ни.

За сваляне (436.07k)