G.I.R Global Market and Service System
search
 • G.I.R Global Market and Service System
 • Нов прием на техника в сервиз
 • Регистрация на Фискално Устройство

G.I.R Global Market and Service System

17.6 лв (9 EUR) / 1 месец (по "абонамент за ползване" )

 1. При заплащане на годишен абонамент (заплащате 10 месеца, получавате 12 месеца)
 2. При заплащане на две и повече работни места в една фактура, получавате 15 % отстъпка за всяко работно място след първото

Предлага пълна администрация на процесите.

 • Продажби
 • Оферти
 • Договори
 • Сервиз
 • Автосервиз

G.I.R - Global Market and Service System

Global Market System е софтуерен продукт, разработен за обслужване на дейности в сферата на търговия (магазини, складове, ресторанти) и сервизна дейност.

В нея са включени основните функции, които са необходими, за да се води добра отчетност в една средна фирма.

Основната цел на продукта е да окаже помощ на мениджърите и операторите при управление на продажбите в търговските обекти на фирмата.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет магазин поддържан чрез платформа PrestaShop.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет магазин поддържан чрез платформа Magento.

Системата разполага с допълнителен потребителски интерфейс предназначен за обработка на поръчки от интернет платформа Emag.Нашите основни предимства са:

 В магазините

 • Поддържане на информация за заменими артикули - съответствия към оригиналните номера на производителя, срок на употреба, различни мерни единици и връзки между тях.

 • Неограничен набор от баркодове, каталожни номера от всеки доставчик към една стока, снимки

 • Възможност за проследяване на частите и компоненти по серийни и партидни номера.

 • Извстяване на клиентите, чрез email и sms за забавено плащане, напомнящи събития.

 • Изпращане на документи, кореспонденция и уведомителни/напомнителни писма по email

 • Генериране на товарителници за куриер, директно чрез програмата за изпращане на стоки към клиенти. Възможност за проследяване на пратки.

 • Обработка на заявки от интернет магазин. (Изчитане на заявки, обновяване на номенклатури и друго)

 • Работа с online (XML), XLS, CSV ценови листи на доставчици с възможност за изграждане на оферти и заявки директно.

 • Възможност за неограничен набор от описателни данни към всички номенклатури (стоки, контрагенти и други).

В сервизите

(Автосервизи, Компютърни сервизи, Сервизи за фискални устройства, Сервиз за климатици и техника)

 • Улеснено приемане на заявки за сервизно обслужване. Бързо търсене по вече въведени данни за продажби, гаранции, доставки. При открита информация тя се зарежда автоматично при приемане в сервиз.

 • Съхранение на досие за всяка приета техника

 • Неограничен набор от описателни данни към всяка приета техника като текст, снимки, съпровождащи документи.

 • Възможност за задаване на индивидуални ценови листи за сервиз и отстъпки за конкретни клиенти

 • Съхраняване на детайлна информация за технически параметри, данни за ползвателя на стока, данни за собственика и застраховател.

 • Сключване на договори за изпълнение.

 • Проследяване състоянието на приети поръчки за ремонт

 • Изграждане на оферти за ремонт (работа по оферта).

 • Възможност за въвеждане на монтажни дейности по сключени договори.

 • Напомнящи бележки и календари.

 • Изпращане на известия по sms, email за вече приключени ремонти.

 • Издаване на съпровождащи документи с ремонтираната техника (протокол за брак, протокол за ремонт , технологични карти и друго)

 • Възможност за ремонт на фискални устройства, пълна справочна информация за извършените ремонти (Сервизно досие) . Прикачени документи, снимки, издадени документи, сервизна история. Изготвяне на справка към ТДД на НАП (Fiskal.ser)

 • Възможност за изграждане на online интерфейс за :

  • приемане на заявки за посещения

  • проверка от клиентите състоянието на приета за ремонт техника.

  • вписване на ремонтни карти „в движение“ от сервизните техници.В ресторантите • Улеснено приемане на поръчки, чрез модулите за обслужване за сервитьор и кухня.

 • Неограничен набор от рецепти и модификатори за продуктите.

 • Множество снимки към всеки продукт.

 • Възможност за приемане на поръчки през Web браузър (интернет сайт)

 • Работа през Android устройства (сервитьори и клиенти)Всичко е обединено в един интерфейс и не е необходимо да организирате и превключвате между различни софтуери.

Адекватна и качествена поддръжка.

Постоянна разработка и безплатна актуализация към последна версия.

За сваляне

Презентация

Представяне на основните възможности на продукта

За сваляне (2.3MB)